Reglering

TAOTRADE (www.taotrade.com) är ett registrerat varumärke av VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., ett bolag som agerar samråd med Marknaderna i Finansiella Instrumentdirektiv (MiFID) av Europeiska Unionen.

MiFID II erbjuder en harmonisk regulerad omgivning för investeringsservice över hela det Europeiska Ekonomiska Området (EEA).

De huvudsakliga målen av MiFID II Direktiven är att förbättra finansiell öppenhet, öka konkurensen och erbjuda bättre konsumentskydd inom finansiell service.

 

Hellenic Capital Market Commission (HCMC),


Licensnummer 4/792/20.7.2017.2.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. är registrerat under Grekisk Bolags Lag registrerad till GEMI 122000301000  och agerar under varumärket av TaoTradeo (www.taotrade.com).


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A är auktoriserat och reglerat under  Hellenic Capital Market Commission (HCMC), under licensnummer. 4/792/20.7.2017.2.


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. agerar i samråd med Marknaderna i Finansiella Instrumentdirektiv (MiFID) av Europeiska Unionen.
MiFID II erbjuder en harmonisk regulerad omgivning för investeringsservice över hela det Europeiska Ekonomiska Området (EEA). De huvudsakliga målen av MiFID II Direktiven är att förbättra finansiell öppenhet, öka konkurensen och erbjuda bättre konsumentskydd inom finansiell service.


VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. är medlem av Konsumentskyddsfundet (ICF). ​
Meningen med ICF är att försäkra anspråk från täckta kunder emot ICF medlemmar igenom betalning av kompensation, om de speciella kriterierna uppfylls. Alla icke-professionella investeringsklienter av en ICF medlem som är skyddad av ICF för anspråk emot sådan medlem, som hörrör från den täckta servicen försedd av medlemmen, kan ansöka för kompensation.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. krävs att lämna ut information angående dess kapital, Bolagets riskexponering så väl som att främja marknadsdisciplin.

REGISTRERINGAR

VIE FINANCE AEPEY SA arbetar i enlighet med höga finansiella standarder och har tillstånd att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till Spanien, Sverige, Tjeckien, Polen, Italien, Tyskland, Norge, Finland, Danmark och har en fysisk närvaro i Grekland där det finns huvudkontoret och Tyskland, där det driver en filial.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Registration No. 4730

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, Italien) är tillsynsmyndigheten för den Italienska finansproduktmarknaden. Dess mål är att skydda investerare och dess effektivitet, öppenhet och utveckling av marknaden. CONSOB reglerar provissionen av investeringsservice och aktiviteter, utförandet som måste bibehållas av förmedlarna och finansiella säljsombudsmän vid handel av investerare, principer och kriterias relaterade till organisationen av “Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari” samt av “Organismo dei consulenti finanziari”. Läs mer

The Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Registration No. 4476

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, Spanien) är den agent som ansvarar för övervakning och inspekttion av Spanska Aktiemarknader och aktiviteter av alla verkande i dessa marknader. Den skapades av Lag av Värdepappersmarknad som inrättat genomgående reformer av detta segment för Spanska finanseilla system. Ändamålet av CNMV är att försäkra insynen i den Spanska marknaden och den riktiga formen av priser i dessa samt skydda investerare. CNMV främjar avslöjandet av oense information som krävs för detta ändamål, oavsett förfogande Läs mer

Finansinspektionen (FI)

Finansinspektionen (FI, Sverige) är en finansiell tillsynsmyndighet som övervakar och analyserar trender i Finansiella marknader, bedämmer den Finansiella hälsan av individuella företag. FI övervakar efterlevnad av stadgar, förordningar och andra regler, tillhandahåller övervakning avseende Svensk Insider Act, och investigerar fall av misstänkta brott och manupulation av aktiekurs.


FI utfärdar bestämmelser & riktlinjer utvörderade på om nuvarande lagar behöver ändras. De utfärdar tillåtelser till bolag som önskar erbjuda finansiella services, framtar regler och förordningar för finansiella aktiviteter, övervakar dessa regler och  dess prestansa av riskhantering. FI ansvarar också för övervakande av att företag utger komplett och klar information till konsumenter och ser till att rutiner av sådan information fungerar tillfredsställande. Läs mer

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF)

Komisja Nadzaru Finansowego (KNF, Polen) är den officiella administrationsenheten ansvarande för statens övervakning för den Polska finanmarknaden. KNF utför, bland annat, övervakning av den finansiella marknaden, inklusive bankövervakning, övervakning av den kapitala marknaden, komletterande övervakning av finansiell konglomerat och övervakning av instutitioner för elektroniska medel. Målet av KNF Office är att försäkra stabilitet och säker utveckling av den finansiella marknaden. KNF Office är en oberoende enhet, vars uppgifter är att försöka begränsa överdriven risk i hanterandet av tillsynsenheter, förstärka transparens av den finansiella marknaden och hjälpa marknaden att bygga sin position inom Europa. Läs mer

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Registration No.
156350

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Tyskland) är den integrerade övervakningsenheten för Tysklands finansiella marknad.


Det ansvarar för övervakning av kreditinstitutioner, finansiella serviceleverantörer, värdepappersbolag, försäkringsbolag, pansionsfonder (tillsynsenheter) och försäkringshandel. BaFin agerar avgörande och bedömligt för att erhålla de rätta funktionerna, stabilitet och integritet av det Tyska finansiella systemet i en Europeisk och internationell kontext, samt fulländliga dess lagstadgade mandat efter bästa förmåga. Läs mer

Czech National Bank (CNB)


Company ID: 07438907

CNB är centralbanken i Tjeckiska Republiken, övervakande den Tjeckiska finansiella marknaden och den Tjeckiska upplösningsmyndigheten. CNB ä ren del av Europas System av Centralbanker och tillför till uppfyllelse av dess objektiv och uppgifter. Det är också en del av Europas System av Financiell Tillsyn och samarbetar med Europas Systematiska Riskmyndighet och med Europas Övervakningsmyndighet.


TCNB främjar finansiell stabilitet och ser till en förnyftig hantering av de finansiella systemen i Tjeckiska Republiken. De utövar även tillsyn av banksektorn, kapitalmarknaden, försäkringsindustrin, pensionsfonder, kreditunioner, instutitioner för elektroniska medel och byråer förändring, utför transaktioner relaterade till emissioner av statsobligationer och finansiell marknadsinvestering. Läs mer

Viktig notering: VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A. erbjuder inte service till områdena av USA, Kanada, Belgien eller Iran.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 81% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK