HCMC-licens

THE HELLENIC CAPITAL MARKET COMMISSION (HCMC)

LLICENS NR. 4/792/20.7.2017

REGLERING

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A är registrerad enligt grekisk bolagslag registrerad till GEMI 122000301000 och verkar under varumärkena Fortissio och TaoTrade (www.fortissio.com and www.taotrade.com). VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A är auktoriserad och reglerad under den grekiska kapitalmarknadskommissionen (HCMC), under licensn. 4/792/20.7.2017.2.​

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A A är allmänt erkänt för sin transparens i företagsverksamheten och respekteras för sitt engagemang för affärsetik. Dessutom verkar VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A i enlighet med Europeiska unionens direktiv om marknader för finansiella instrument (MiFID). MiFID tillhandahåller en harmoniserad regleringsmiljö för investeringstjänster i hela Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). De viktigaste målen för MiFID-direktivet är att öka den finansiella transparensen, öka konkurrensen och erbjuda ett större konsumentskydd i investeringstjänster.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A Är medlem i GFIS.

Syftet med GFIS är att säkra anspråk från täckta kunder mot GFIS-medlemmar genom att betala ersättning, om nödvändiga förutsättningar är uppfyllda. Alla icke-professionella investerarkunder till en GFIS-medlem som omfattas av GFIS för anspråk mot en sådan medlem, som härrör från de tjänster som omfattas av medlemmen, kan ansöka om ersättning.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A är skyldig att lämna information om sitt kapital, de risker som företaget är utsatt för samt att främja marknadsdisciplin.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A bedriver sin verksamhet i enlighet med de höga finansiella standarder som fastställs av tillsynsmyndigheterna, följer de europeiska finansmyndigheternas regleringsstandarder och följer noggranna förfaranden och handelsmetoder. Som ett reglerat värdepappersföretag är kunderna säkra på att VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A A konsekvent uppfyller de striktaste kraven för finansiell stabilitet och korrekt hantering av kundfonder.

Dessutom har VIE FINANCE A.E.P.E.Y S.A tillstånd att tillhandahålla gränsöverskridande tjänster till Spanien, Sverige, Tjeckien, Polen, Italien, Storbritannien, Tyskland och har ingen fysisk närvaro i något annat land förutom Grekland.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage. 81% of retail investor accounts lose money when trading CFDs with this provider. You should consider whether you understand how CFDs work and whether you can afford to take the high risk of losing your money.

Our apologies, but we cannot serve clients from this country at this time.

OK